Spotkanie wstępne, sesja, proces –
jak przebiega Coaching Prosperity?

SPOTKANIE WSTĘPNE

Proces Coachingu Prosperity zaczyna się od sesji wstępnej. Jest to spotkanie „zerowe”, który pozwala nam poznać się ze sobą. W czasie tego spotkania opowiesz nieco więcej o wyzwaniach, przed którymi stoisz, o problemach, z jakimi się borykasz czy o zmianach, które chcesz wprowadzić. Z drugiej strony Coach opowie Ci więcej o przebiegu procesu Coachingu Prosperity, o jego formie, wymaganiach – o wszystkim, czego w jego ramach możesz się spodziewać. To pozwoli sprawdzić, czy proces Coachingu Prosperity jest w Twojej sytuacji odpowiedni. To spotkanie pozwala też sprawdzić „chemię” i upewnić się, że obie strony chcą razem pracować. Jeśli zapada decyzja o rozpoczęciu współpracy, na spotkaniu wstępnym zawieramy umowę Coachingową, która określa obowiązki obu stron w dalszych fazach procesu.
To spotkanie trwa około 30-60 minut i jest bezpłatne.

W zależności od sytuacji – po spotkaniu wstępnym możemy bez jakichkolwiek zobowiązań się rozejść, możemy dać sobie czas do namysłu, możemy też od razu przystąpić do pierwszej, regularnej sesji coachingowej.

SESJE COACHINGOWE

TREŚĆ I ZAKRES kolejnych sesji Coachingowych jest PRZYGOTOWYWANY PRZEZ COACHA SPECJALNIE DLA CIEBIE, w odpowiedzi na wszystko, co pojawia się w procesie i jest przez Ciebie sygnalizowane jako ważne. W poszczególne sesjach COACH ZADAJE CI SZEREG PYTAŃ, które uporządkowane są w spójne modele systematyzujące pracę i prowadzące do jasno określonych rezultatów. Ty ze swojej strony POPRZEZ INTENSYWNĄ, SZCZERĄ I WNIKLIWĄ PRACĘ UDZIELASZ ODPOWIEDZI, UŚWIADAMIAJĄC SOBIE RÓŻNE ASPEKTY SWOJEGO ŻYCIA, sposoby i schematy swojego myślenia, funkcjonowania i reagowania. Odkrywasz też wartości, którymi się kierujesz i przekonania, które determinują Twoją sytuację, oraz mechanizmy i nawyki, które często decydują o Twoich zachowaniach. Uświadamianie sobie tego rodzaju elementów doprowadzi Cię do przejęcia nad nimi kontroli oraz umożliwi zbudowanie swojej indywidualnej ścieżki rozwoju prowadzącej do życia na nowym, wyższym POZIOMIE PROSPERITY.

Często podczas sesji będziesz wykonywać ĆWICZENIA – szkicować, analizować, rozpisywać istotne dla siebie treści na prostych szablonach graficznych. Może się też zdarzyć, że Coach poprosi Cię o NARYSOWANIE czegoś. Istnieje też możliwość, że umówisz się z Coachem na wykonanie EKSPERYMENTU, który będzie miał na celu wesprzeć Twój proces zmian w okresie pomiędzy spotkaniami.

Pojedyncza sesja w procesie Coachingu Prosperity trwa ok. 90-120 minut. 

PRZEBIEG PROCESU

Pełny proces Coachingu Prosperity trwa ok. 15 SPOTKAŃ odbywających się w zależności od potrzeb i możliwości co ok. 7-14 dni. Częstotliwość i ogólny harmonogram  spotkań ustalamy na spotkaniu wstępnym, po zawarciu umowy Coachingowej. Przejście pełnego procesu Coachingowego jest niezbędne dla WYPRACOWANIA, WDROŻENIA i UTRWALENIA POZYTYWNYCH ZMIAN W TWOIM ŻYCIU. W ramach Coachingu Prosperity z reguły nie prowadzimy pojedynczych sesji, chyba, że jesteś Klientem, który ma za sobą pełny cykl Coachingowy. Tylko wtedy masz możliwość skorzystania z efektów swojej pracy, uzyskanych po takiej jednorazowej sesji.

Zadzwon

ZMIANA, KTÓREJ POTRZEBUJESZ
JEST WŁAŚNIE TUTAJ